Kubajs' Ne(s)t

kubajs.net

Instalace JDBC/JMS driverů pro SAP PI 7.3

Ve verzi SAP PI 7.3 jsou custom JDBC a JMS drivery přesunuty do komponenty SAPXI3RDPARTY, a to podobným – ale ne stejným – způsobem jako v předchozích verzích, tj. zabalené do archivu com.sap.aii.adapter.lib.sda.

1. Update komponenty SAPXI3RDPARTY

Při patchování se standardně komponenta SAPXI3RDPARTY neaktualizuje, protože by to mohlo přepsat existující deployované drivery. Jestli tam ale nějaké vůbec jsou, to JSPM nekontroluje a nedovolí komponentu vybrat k patchování.

Nejprve je tedy potřeba (tedy zřejmě ano) aktualizovat komponentu SAPXI3RDPARTY na stejnou verzi jako ostatní komponenty SP, ale přesně ve stavu, jak byla stažena ze Service Marketplace, tj. prázdnou. Pokud do ní rovnou zabalíte archiv s drivery, nebude sedět její kontrolní součet a nic se nepodaří deployovat.

K deploymentu je nutné použít telnet administraci, standardně na portu 50008 a přihlášení pod J2EE_ADMIN.

deploy /usr/sap/trans/EPS/in/SAPXI3RDPARTY05_0-10008107.SCA

Deployment skončí bez jakékoliv hlášky přerušením spojení, protože se automaticky restartuje J2EE.

2. Příprava archivu s drivery

Pak nastává odysea číslo dvě, jak tam dostat “hotfix” archivu com.sap.aii.adapter.lib.sda. Ten se v JSPM nezobrazí, protože SDA má stejnou verzi jako deployovaná komponenta. Proto je nutné změnit číslo verze v com.sap.aii.adapter.lib.sda v METAINF/MANIFEST.MF:

Implementation-Version: 7.3005.20110927115953.000

změnit např. na

Implementation-Version: 7.3005.20110927115953.001

Obdobně zvýšit číslo verze úprava v METAINF/SAP_MANIFEST.MF, např.

keycounter: 7.3005.20110927115953.0001

3. Deployment driverů

Archiv s drivery deployujte opět telnetem, tj.

deploy /usr/sap/trans/EPS/in/com.sap.aii.adapter.lib.sda

Znovu se samo zavře spojení a restartuje se J2EE server.

A to je vše, přátelé. Jak prosté!

Děkuji Jáchymovi za podrobné info.